Longing to fly/Longing to fall

9045-157hubba-309045-159045-789045-689045-57
Longing to fly/Longing to fall
2013
Regi Erika Janunger
Koreograf Oskar Frisk och dansarna
Möbeldesign Färg & Blanche
Dansare Stacey Aung och César Garcia
I samarbete med Norrdans